„Situace začíná být už opravdu alarmující, zvláště v historickém jádru města a také například v Jírovcově ulici, kde marně hledáte nepolepenou značku. Zdá se, že to dělá někdo pouze z plezíru a určitě neví, co činí a čemu se vystavuje. Pokud bude dopaden, může dostat pokutu až tři sta tisíc korun,“ říká náměstek primátora František Jelen.

Kromě toho, že vandalové „vyzdobením“ značky znesnadní orientaci řidičům, městské pokladně seberou řádově statisíce korun na obnovu nebo na nákup nových značek. Výměna stojí okolo jednoho tisíce, v případě rozměrově větších značek to může být až šest tisíc korun.

Na enormní výskyt trendového nešvaru upozornil Václav Kaska, jehož firma z pověření města udržuje dopravní značení. „Z praxe nevím o jiném městě nebo obci, kde by se vandalové v takovém měřítku soustředili na dopravní značky. Přitom odstranění samolepek je nejen drahé, ale i komplikované. Často bývá narušena povrchová struktura, poněvadž při stržení samolepky vezme za své i barva značky a poškodí se reflexní vrstva. Většinou se musí značka vyměnit,“ vysvětluje Kaska.

Jen za poslední půlrok byly vyměněny ve městě desítky značek. Podle Martiny Rozboudové z odboru správy veřejných statků šly z městské poklady na nové či na obnovu zničených značek v loňském roce téměř dva miliony korun.

„Několik takových případů jsme už řešili ve správním řízení a udělili pokuty. Možná málokdo ví, že je při těchto vandalských vizitkách velmi tenká hranice mezi přestupkem a trestným činem,“ upozorňuje vedoucí správního odboru Václav Suchopár.

„Pokud někdo zničí značku sprejem, může vyfasovat až rok odnětí svobody. Kdyby došlo ke klasifikaci obecného ohrožení, třeba při vážné dopravní nehodě, můžeme mluvit až o několika letech za mřížemi,“ dodává Suchopár.

„Nečitelnost dopravního značení může vážně ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ zdůraznila okresní policejní mluvčí Regina Tupá. U dvou značek – Dej přednost v jízdě a Hlavní silnice se ale řidiči v případě nehody na špatnou čitelnost vymlouvat nemohou. „Tyto značky jsou tak specifické a nezaměnitelné, že nelze řidiče z dopravního přestupku zcela vyvinit,“ vysvětlila Tupá.