„Ve znaku jsou tři dvojice zkřížených červených obilných klasů, které vyjadřují spojení tří sídelních celků Litvínovice, Šindlovy Dvory a Mokré. Tento symbol zároveň znázorňuje hlavní činnost obyvatel obce v minulosti a částečně i současnosti– zemědělskou činnost. Dalšími symboly jsou dvě vlnitá modrá břevna, která znázorňují řeku Vltavu, která protéká katastrem obce. Barvy, v nichž je znak namalovaný, stříbrná a červená, vyjadřují barvy prvních doložených vlastníků obce, což byl rod pánů z Rožmberka a modrá barva znázorňuje řeku,“ popsala starostka Alena Nováková.


Prapor z obce znaku vychází. Je bílý se dvěma vodorovnými modrými pruhy v dolní části.


Nejprve heraldik Milan Daňek navrhl symboly, které schválilo zastupitelstvo. Poté symbol putoval do Poslanecké sněmovny, která jej kladně posoudila. „Potom jsem jela do parlamentu na slavnostní předání dekretu,“ doplnila Alena Nováková.