Žebříček producentů škodlivin v Jihočeském kraji včera představilo sdružení Arnika, které jej sestavilo na základě dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ).


„Ve srovnání s ostatními kraji je na tom Jihočeský kraj lépe,“ zhodnotil výsledky za rok 2006 předseda Arniky Jindřich Petrlík. Jihočeské provozy totiž snížily emise potenciálně rakovinotvorných látek.


Tentokrát se na nepopulární listině neobjevil výrobce zapalovacích svíček Brisk Tábor, který loni figuroval na prvním místě tabulky jako původce potenciálně rakovinotvorných látek.


„Dosáhli jsme toho změnou technologie odmašťování kovových dílců,“ vysvětlil ekolog Brisku Tábor Radek Šváb. V roce 2005 začala výrobna používat nové zařízení, do něhož firma investovala čtyři miliony korun. Díky tomu už nepoužívá nebezpečný tetrachlorethylen.


„Je to uzavřený okruh, který nevypouští nic do ovzduší. Mastný koncentrát se jako nebezpečný odpad předává externí firmě k odbornému zneškodnění,“ uvedl Radek Šváb.


Posun k lepšímu učinila i papírna ve Větřní, která rovněž vypadla z tabulek největších znečišťovatelů. Společnost vyměnila dodavatele a začala používat kvalitnější celulózu, díky čemuž snižila emise potenciálně karcinogenních látek.

Úniky rakovinotvorných látek klesly o dvě třetiny

Na první místa žebříčku největších znečišťovatelů potenciálně rakovinotvornými látkami se vyhouply strojírenské a elektrotechnické provozy, které v minulém roce figurovaly až na 4. a 5. příčce, nebo v Integrovaném registru znečišťování vůbec nebyly.


První místo patří společnosti Fronius Česká republika v Českém Krumlově, následuje provoz Groz–Beckert Czech v Českých Budějovicích a třetí je Ege v Českých Budějovicích.


„První a třetí provoz získaly nelichotivá místa v tabulkách Arniky kvůli vysokým emisím styrenu z lakoven a Groz-Beckert Czech kvůli emisím tetrachlorethylenu, který používá jako odmašťovadlo,“ specifikovala důvody vedoucí českobudějovické pobočky Arniky Jitka Straková.


Celkově se ale situace na jihu Čech zlepšila. „Úniky těchto látek v Jihočeském kraji se snížily o téměř devět tun, což není málo. Představuje to pokles o zhruba dvě třetiny,“ upozornil předseda Arniky a vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů Jindřich Petrlík.


Problematické však jsou také emise desítek kilogramů rtuti, jež zapříčiňují strakonická a českobudějovická teplárna. „V celostátním srovnání to není nijak závratné množství. Strakonická teplárna by se dostala na 21. a českobudějovická na 33. místo v celostátním žebříčku. Ale rtuť je velice toxickým těžkým kovem, který se stal globálním problémem. I takováto množství tedy představují významný příspěvek k celkové zátěži prostředí,“ informoval Petrlík.
Jediným provozem v jižních Čechách, který vypouští látky poškozující ozonovou vrstvu Země, zůstává Jaderná elektrárna Temelín. Měkké freony, které rozbíjejí molekuly ozonu, používá k čištění chladicích věží.