Žofínský prales je  spolu s nedalekým méně známým pralesem Hojná Voda  nejstarší rezervací v Evropě. Založil ji zvláštním výnosem hrabě Jiří František August Buquoy 28. srpna 1838.

Hrabě ten den podnikl inspekční cestu do nejméně přístupné horské části panství Nové Hrady. Nedotčené a jedinečné partie lesa poblíž pramene řeky Lužnice učeného šlechtice natolik okouzlily, že se dal okamžitě základ rezervaci: „Rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody a vzdáti se v ní veškerého hospodářského těžení," píše hrabě ve svém nařízení.

Dnes je v Žofínském pralese zakázaná nejen těžba, ale i přístup veřejnosti. Od roku 1991 je kvůli nežádoucímu vlivu jelení zvěře oplocený. Prohlédnout si jej však můžete ze zeleně značené turistické trasy a cyklo᠆stezky z Žofína k Huťskému rybníku.

Výměra rezervace činí 102 ha. Leží na severních svazích Stříbrného vrchu, jihovýchodně od osady Žofín nedaleko česko-rakouské hranice v nadmořské výšce 735 – 825 m.  Na chráněném území je doložen nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu 18. a 19. stol. Nejstaršími dřevinami v převládajícím bukovém porostu jsou mohutné dožívající jedle a smrky, 300 – 400 let staré a 40 – 50 m vysoké. Největší strom pralesa, tzv. Žofínská královna jedlí, se zlomila při prudkém  větru v lednu 1975. Měřila 51 m a byla stará 425 let. Žofínský prales je významným biotopem pro ohroženou ptačí faunu. Zjištěno tu bylo  44 druhů ptáků, ale i 163 druhů brouků.