„Hlas i tvář videu propůjčil Karel Roden, který tuto osvětovou činnost podpořil na základě osobních zkušeností z pohledu nadšeného chovatele zvířat. Problém se totiž zdaleka netýká pouze zoologických zahrad, ale také například soukromých chovatelů koní a podobně. K této iniciativě se připojily i další tuzemské zoologické zahrady s cílem oslovit a informovat co nejširší veřejnost a snížit tak počty zvířat zbytečně trápených nevhodným nakrmením,“ uvedla zoo na facebookovém profilu.

„Zvířata v moderních zoologických zahradách jsou krmena vyváženou stravou. Chovatelé se zároveň snaží jejich krmení co nejvíce přiblížit přirozené potravě, kterou najdou ve volné přírodě. Na optimalizaci krmných dávek a jejich vyváženosti nejen pro druh, ale i pro konkrétní jedince, se pracuje i několik let,“ říká zooložka Zoo Hluboká Markéta Jariabková.

Lidé zabili březí losici i beránky

Řada druhů v zoologických zahradách jsou tzv. potravní specialisté. To znamená, že se živí pouze vybranou potravou a cokoliv jiného jim může způsobovat i dlouhodobé zdravotní potíže, v nejhorších případech i smrt. To byl bohužel i případ uhynulé losice ze Zoo Hluboká, která čekala dvě mláďata.

V Zoo Hluboká uhynula březí losice. Pravděpodobně ji návštěvníci nakrmili pečivem. Nevhodné krmení se stalo osudným nejenom samici, ale i dvěma nenarozeným mláďatům, neboť byla březí.
Smutek v Zoo Hluboká. Návštěvníci zřejmě otrávili březí losici

Bohužel i přes veškerá upozorňování a napomínání se jak v zoologických zahradách, tak v soukromých chovech stále najdou návštěvníci či kolemjdoucí, kteří krmí cizí zvířata vším, co najdou po kapsách, a zvířata tak v podstatě týrají. Ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný k tomu dodává: „Tímto videem se snaží zoologické zahrady apelovat na to, aby se lidé ke zvířatům chovali ohleduplně a nezpůsobovali jim zbytečnou bolest.“

V Jihočeské zoologické zahradě se smějí krmit zakrslé kozičky (na snímku) a kapři granulemi z automatů. Jakékoliv jiné krmení zvířat je zakázáno. Bohužel to ne všichni návštěvníci respektují.
V hlubocké zoologické uhynuli dva beránci kvůli nezodpovědnosti návštěvníků