„V jednom výběhu budou nosálové a v druhém mary stepní, ke kterým později přibudou třeba drápkaté opice,“ řekl Roman Kössl z hlubocké zoo. Nosál je medvídkovitá šelma a mara je hlodavec z čeledi morčatovitých. Výběh nosálů bude navíc ohrazen vodním příkopem, v němž budou plavat želvy nádherné.
Indiánská chýše

Stavební část prací se dokončí zhruba do čtrnácti dnů a poté se bude ještě dělat u stěn umělá skála. „Pak přijde na řadu osázení výběhů zelení, aby působily esteticky a vyhovovaly potřebám zvířat,“ dodává Kössl.

Už nyní je hotova chýše jihoamerických amazonských indiánů, která bude stát na kůlech. Sloužit bude jako úkryt pro zvířata a návštěvníci se dovnitř budou moci dívat přes skleněné výplně.

V nové expozici Jižní Ameriky najde svůj domov celkem asi dvanáct zvířat a ve vodním příkopu přibližně dvacet želv.