Už deset let dávají jihočeští astronomové z Observatoře Kleť dohromady elektronický magazín, který si získal přízeň tisíců stálých návštěvníků, ačkoliv jeho zaměření je úzce specializované. Magazín, který je dostupný na internetu, se věnuje planetkám ve sluneční soustavě. „Když jsme v roce 2001 začínali, tak něco podobného měla jen NASA, ale ne v tomhle rozsahu,“ zdůrazňuje astronom Miloš Tichý k počátkům zajímavého webového zpravodaje.

Když se v rámci jednoho setkání astronomů vedení NASA o projektu dozvědělo, tak se podle Tichého divilo, co si astronomové mohou dovolit dělat v České republice pro pouhých deset milionů lidí… „Je to hodně nad rámec naší práce,“ poznamenává k tomu ale s úsměvem Tichý.
Magazín nabízí aktuálně například zprávu o druhém nejbližším proletu planetky kolem Země, což byl jev pozorovaný minulý týden. Nabídka je ale mnohem širší. „Jsou tam i fotografie z pozemských dalekohledů i vesmírných sond, grafy či simulace drah planetek,“ vyjmenoval další náplň webu Tichý, ale dodal, že jako zpestření je občas zařazena třeba i vystřihovánka nějaké sondy.

„K nejčtenějším tématům patřil objev vzdáleného obřího tělesa daleko za drahou Neptunu nebo on–line zpravodajství z kongresu věnovaného postavení Pluta ve sluneční soustavě,“ doplnila k obsahu magazínu ředitelka hvězdárny a planetária Jana Tichá.
Návštěvníci magazínu byli původně čeští, ale přibývali i polští, ruští nebo jihoslovanští zájemci o novinky ze světa planetek. S rozvojem elektronických překladatelských služeb už nyní české stránky navštěvují i Američané.

Pro veřejnost

Autory většiny článků jsou astronomové z Kleti a z Budějovic, objevují se ale práce i od kolegů z České republiky a ze zahraničí. Vychází se ze zdrojů amerických nebo evropských institucí, které se zabývají výzkumem vesmíru, nebo z vlastních pozorování.

„Magazín je dělán pro veřejnost. Vědecké poznatky přechroupeme, doplníme o obrázky a zasadíme je do dalších souvislostí,“ nastínil základní postup Miloš Tichý a připojil, že posláním vědecké instituce by neměl být jen výzkum a její další činnost, ale také seznamování veřejnosti s výsledky práce. „Hlavní cíl není mít odborný magazín, ale naopak seznamovat laickou veřejnost s výsledky naší práce,“ řekl další z autorů Michal Kočer.

Za deset let zaznamenal magazín s adresou www.planetky.cz už 266 000 individuálních návštěv a jsou mezi nimi třeba i učitelé nebo žáci. „Je to víc, než jsme čekali,“ uvedl Miloš Tichý a dodal, že záměrem astronomů také bylo dát veřejnosti k dispozici zdroj ověřených informací. Tak, aby bylo možné například najít podrobnosti ke zprávám, jež se objeví v médiích jen stručně, nebo aby bylo možné ověřit některé informace. Další vesmírné zajímavosti, jako třeba nedávné částečné zatmění Slunce, najdou zájemci přímo na webu hvězdárny.