Kromě běžných nálezů tašek, batohů, kabelek, kufrů s věcmi na dovolenou, peněženek, dokladů, klíčů, mobilů, kol a registračních značek přebírají strážníci i nálezy větší finanční hotovosti nebo jiných hodnotných předmětů. Někdy i hodně kuriózní.

Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že posledním nepřehlédnutelným nálezem byl notebook Acer se sluchátky. „Taška byla nalezena v pondělí 27. listopadu na zastávce autobusu v Nemanicích. Poctiví nálezci ji předali strážníkům, kterým se pak podařilo zjistit majitele věcí.

Muži, který se topil v řece poblíž planetária, už záchranáři bohužel nedokázali pomoci. Ilustrační foto.
U planetária v Budějovicích se topil muž. Už mu nedokázali pomoci

Že jste nikdy nezapomněli v prodejně právě zaplacený nákup? I to se ale může stát. „Koncem října vyjížděla hlídka městské policie na oznámení k zapomenuté tašce s nákupem i peněženkou v supermarketu na Máji. Jeho majitelka se ale vrátila, jakmile si uvědomila, že jde domů s prázdnýma rukama,“ popisuje Školková.

Dalším ne zcela všedním nálezem byl elektrický mixér, který našli kolemjdoucí na schodišti před hlavním vchodem do Mariánské galerie na Husově třídě. Mixér bez majitele skončil na oddělení ztrát a nálezů magistrátu.

 • Víte, co v případě nálezu dělat?
  Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná.
  Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
  Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
  Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů – byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který dále postupuje, jako by byl nálezcem.
  Za přisvojení věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby hrozí pachateli přestupku proti majetku pokuta do výše 50 tisíc korun. Pokud by však hodnota této věci přesahovala částku 10 tisíc korun, za přečin krádeže stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.