„Občas si někdo vzpomene, že něco jako ztráty a nálezy existuje, a nalezenou věc nám sem na magistrát přinese. Moc často se to ale nestává,“ řekl vedoucí odboru vnitřních věcí Ladislav Šmalcl, který agendu ztrát a nálezů zajišťuje.


Pracovníci odboru vnitřních věcí každou věc opatří evidenčním číslem a spolu s údaji kdy a kde, popřípadě kým byla nalezena, ji pak zanesou do seznamu. Převážná většina věcí na magistrát putuje z rukou Českých drah, státní a městské policie. Nejčastěji se mezi odevzdanými věcmi objevují batohy, prázdné peněženky, staré oblečení, peníze a ztracené klíče. Pokud se o věc nikdo do šesti měsíců nepřihlásí, stává se automaticky podle zákona č. 359/2005 o ztrátech a nálezech vlastnictvím obce.


„Na našich internetových stránkách pak probíhá dražba, jejíž výtěžek putuje na konto města,“ dodává sekretářka odboru vnitřních věcí Dagmar Topičová. Nepoužitelné věci, jako například staré oblečení, čeká likvidace.


„Pokud se v peněženkách najdou doklady, okamžitě je předáme příslušným úřadům, které pak vlastníka kontaktují,“ uvedl dále Ladislav Šmalcl. Když se ve věcech objeví jakýkoliv kontakt nebo jen jméno, pracovníci se snaží majitele vypátrat vlastními silami.


„Mnoho lidí také neví, že při troše štěstí mohou své ukradené kolo najít i u nás. Náš sklad je jich plný,“ doplnila Dagmar Topičová. Pokud tedy postrádáte nějakou věc, stačí kdykoliv v týdnu zavolat na telefonní číslo 386 801 802 nebo se na Magistrát města České Budějovice dostavit osobně.