Z nizozemské rezervace přijeli do Česka na výměnu dva mladí zubří býci. Jejich příjezd je důležitý pro genetické oživení milovického stáda. „Výměnou zvířat se podařilo vytvořit plynulou řadu různě starých býků tak, aby ti mladí z Nizozemí mohli časem nahradit stávajícího alfa býka a mít mláďata se samicemi, se kterými on je příbuzný,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

„Dospívání po boku alfa býka je pro mladé býčky důležité. Dostane se jim výchovy od zkušeného samce na vrcholu sil,“ doplnil biolog. Druhý z milovických samců, kteří se narodili v roce 2016, odjede z rezervace v budoucnu.

Jméno vybrali studenti

Letos již jeden transport s přírůstky zubrů z milovické rezervace odjel. „Součástí opatření k zajištění genetické pestrosti ve stádě a zabránění příbuzenského křížení byl také lednový odvoz tří nejstarších samic, které se narodily v Milovicích,“ zmínil Miloslav Jirků.

Jméno Nezkrotný rytíř (Turbulent Knight) pomohli vybrat studenti z Americké mezinárodní školy ve Vídni. Ti před několika lety rezervaci velkých kopytníků podpořili ve chvíli, kdy se rodila z plánů popsaných na papíře v realitu. Jejich finanční dar byl tak pro vznik rezervace velmi cenný. Jako symbolickou odměnu za svoji pomoc pak mohli vybrat jméno pro prvního samečka zubrů, který se v rezervaci narodí. Líbilo se jim jméno Knight, tedy Rytíř. Protože rezervace poté dostala z mezinárodní plemenné knihy přidělenou zkratku TU pro všechna zubří mláďata, která se tam narodí, bylo doplněno ještě o přídavné jméno Turbulent, tedy Nezkrotný.