Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Málokterá obec se může pochlubit návsí, která má rozlohu několik hektarů. Ve Zvíkově se na ni vejdou i dvě vodní plochy.

Podle starosty Josefa Šafáře jen veřejná zeleň, která se seče, má ke třem hektarům. Josef Šafář vzpomíná, že rozlohu počítal, když si obec kupovala traktůrek na údržbu za vyhranou zelenou stuhu (péče o zeleň) v soutěži Vesnice roku 2014.

Velkou plochu ale spravují tak, aby to nebylo jen krátce střižené „golfové hřiště“. „Nechali jsme tam dvě plošky, které nesečeme, necháváme je jako stařinu pro hmyz,“ upozorňuje zvíkovský starosta. „Vloni jsme tam nechali vysázet keře, kvůli ptactvu,“ připojuje Josef Šafář další příklad péče o přírodu. Už před deseti lety náves ozdobily duby, střemchy a buky, tvořící malý park, v němž už si ptactvo našlo místa ke hnízdění.

K opeřeným atrakcím na návsi tradičně patří i labutě, na něž se chodí dívat třeba děti z mateřské školy. „Labutě tu nehnízdí,“ s úsměvem ale říká Josef Šafář s tím, že v okolí mají na katastru obce dalších více než deset rybníků. K péči o zeleň patří ve Zvíkově také pravidelné sázení stromků dětmi, které opouští mateřskou školu. Za několik let už vytvořily pěknou alej.

Pro letošní rok v obci plánují pokračování oprav silnic a kanalizace. „V ulici Ke Kapličce chceme dělat nový chodník a opravovat silnici. Žádali jsme o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj,“ přibližuje největší plánovanou investici ve výši šest milionů korun zvíkovský starosta. Musí ale přijít dotace. Pro vesnici, která má letos celý rozpočet plánovaný ve výši necelých šesti milionů, je to jinak výdaj nad možnosti obecní pokladny. Nové chodníky potřebují ve Zvíkově kvůli bezpečnosti. „Vede přes nás trasa z Budějovic na Domanín a Lišov. V šest, sedm ráno jedou všichni z okolí do práce a odpoledne zase domů,“ poukazuje na rostoucí provoz Josef Šafář.

Z další infrastruktury dokončili v obci obnovu vodovodního řadu v roce 2013. V dlouhodobém výhledu se připravují Zvíkovští i na stavbu čističky odpadních vod. Nyní se chystá projektová dokumentace.