Místní při té příležitosti zorganizovali velkolepé oslavy spojené se setkáním rodáků. Na každém kroku bylo možné potkat skupinky lidí, kteří si po vzájemném představení padali do náruče a vzpomínali na dávno zapomenuté zážitky z mládí.


„Jak se má maminka? Kde žiješ? Tady stával stůl, pamatuješ?“ Tyto otázky padaly jak při společných diskusích, tak na výstavě v místní školce, která se snažila co nejobsáhleji připomenout minulost obce, jednotlivých stavení, jejich obyvatel či místních spolků.


Zvíkovští přivítali na oslavách i řadu významných hostů, nechyběl mezi nimi ani hrabě Peter Harrach coby zástupce rodiny, která patří k nejstarším držitelům obce.


„Je to pro nás veliká událost. Sjezd rodáků tu pořádáme po třiadvaceti letech a rozhodně se to povedlo,“ pochvaloval si atmosféru starosta Zvíkova Josef Šafář.


Nemluvil ani zdaleka jen o těch, kteří vzpomínali na opravdu hodně dávnou historii obce. „Máme dvě stě šedesát pět obyvatel, z nich sto padesát je ve věku do třiceti let. Jsme mladá obec a podle toho se snažíme také žít. Vybudovali jsme poměrně nedávno sportovní areál, základní zázemí, aby se tu žilo příjemně. Horší stránkou věci je ale fakt, že pozemky, které by mohly sloužit pro novou výstavbu rodinných domů, jsou v soukromých rukách a chybí tu tedy stavební parcely. Budoucnost obce proto těžko odhadovat,“ krčí starosta rameny.


Rád by ale Zvíkovu do dalších let popřál, aby zdejším lidem vydrželo nasazení a soudržnost, se kterým se snaží obec rozvíjet. Víkendové oslavy bude připomínat pamětní lípa, kterou Zvíkovští zasadili na návsi. Na další slavnostní okamžik nebude obec čekat dlouho, již za rok bude místnímu sboru dobrovolných hasičů rovných sto let a při té příležitosti chce Zvíkov vysvětit nové obecní symboly, do jejichž podoby mají nyní obyvatelé obce možnost významně promluvit.