Zvíkovští se jim snažili především vrýt pěknou vzpomínku do paměti. „Přemýšleli jsme čím komisi oslovit, překvapit, jak být zapamatovatelní," naznačuje strategii místních místostarostka  Anna Konopová. O tom, že nebyla nouze o originální nápady, svědčí například fakt, že vzácnou návštěvu, která bude rozhodovat o držiteli zelené stuhy, vítala ve Zvíkově paní Zelená.

Pozadu, alespoň opticky, nezůstali ani další zástupci obce. Nechali si zhotovit zelené šerpy s nápisem Obec Zvíkov – za péči o zeleň a životní prostředí. Jako pohoštění se podával mimo jiné výborný punčový dort zdobený místní květenou a nápisem Zelená stuha Zvíkov 2014.

„V soutěži o zelenou stuhu se obtížně vymýšlí něco nového," vysvětluje Anna Konopová. „Zeleň a prostředí už je dané, ale některé věci vylepšit jdou," dodává vzápětí. „Letos si připomínáme 100. výročí 1. světové války a na návsi máme pomník padlých. Ten jsme nechali vyčistit metodou zvanou pískování a obnovit nápisy na pomníku. Pak se ukázalo, že i okolí by si zasloužilo upravit, tak jsme místo šedých nerovných betonových panelů nechali navézt kamenné oblázky," popisuje  čerstvou změnu ve Zvíkově.

Členové  hodnotící komise si pochutnali na speciálním občerstvení.Není to ale ani zdaleka jediné místo, kterým se obyvatelé chtěli pochlubit. „Členy komise jsme přivítali v zasedací místnosti, kde jsme měli připravenu prezentaci. Ne všechna místa, zvlášť za nejistého počasí, jde za 1,5 hodiny objet nebo obejít, tak jsme některá nafotili a prezentovali tímto způsobem. Pak jsme komisi zavezli na Ortvínovice, kde se nachází  300 let starý státem chráněný dub letní s obvodem kmene téměř 5 metrů. Obec tu také udržuje, dosazuje a pečuje o čtyři lipové aleje, významný krajinný prvek, ale vzhledem k podmáčenému terénu se procházka alejemi nemohla uskutečnit. Další naše cesta vedla rozsáhlým návesním prostorem ve Zvíkově se 3 rybníky a nově založeným parkem. Členové komise si prohlédli náves, nově opravený pomník, louku, kde se vyskytuje chráněná rostlina vstavač májový, ale i místa, která v obci slouží k odpočinku a relaxaci," shrnula Anna Konopová.

Místní se netají přáním zabodovat  i na celostátní úrovni soutěže vesnice roku. „Máme dobrý pocit," připouští po  návštěvě komisařů místostarostka.  „Jestli naše snažení bude stačit na celostátní kolo, to skutečně nevíme, ale za úspěch už považujeme vítězství v krajském kole," zdůrazňuje. „Jak jsme si vedli, se dozvíme 22. září, kdy jsme pozváni na slavnostní vyhlášení Oranžové stuhy ČR a Zelené stuhy ČR 2014, které se bude konat v Praze v hlavním sále Valdštejnského paláce," dodává.

„My jsme ale na celostátní vyhlášení nečekali. Rozhodli jsme se uspořádat přátelské posezení s hudbou a tancem pod širým nebem u hasičské nádrže už uplynulou  sobotu," dokládá, že se místní umí patřičně radovat už z krajského prvenství.

Na to ostatně zůstane ve Zvíkově trvalá památka. „V obci jsme zasadili strom – pamětní lípu a opatřili jsme ho kamenem s nápisem Zelená stuha Zvíkov 2014," vysvětluje Anna Konopová. „Zasadili jsme ho do parku na návsi v blízkosti druhé lípy, zasazené u příležitosti setkání rodáků a přátel obce, které se konalo v roce 2007 u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o obci."