„Na jiné akci sportovního oddílu v penzionu na Prachaticku mělo potíže, zvracení a průjem doprovázené teplotami, třináct z devětadvaceti účastníků. Doporučili jsme organizátorům neprodleně zajistit vyšetření ve zdravotnickém zařízení. Část nemocných byla vyšetřena v Nemocnici Prachatice, výsledky virologických vyšetření byly negativní, na bakteriologická čekáme. Organizátor v úterý akci sám předčasně ukončil," vylíčila jeden z případů ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Marie Nosková.

"Druhý podobný případ jsme na přelomu týdne řešili na zotavovací akci u Lipna na Českokrumlovsku, kde se rekreuje sedmdesát dětí a čtyřiadvacet dospělých. Problémy se objevily u šestnácti účastníků, i tady jsme samozřejmě nařídili protiepidemická opatření včetně izolace nemocných a odebrali biologický materiál pracovníků kuchyně,“ uvedla.

Izolace i předčasný konec

O letošních prázdninách to nejsou první zažívací trampoty malých táborníků. „Za dosavadních šest týdnů prázdnin jsme řešili zatím pět případů onemocnění s hromadným výskytem, nebyla ovšem klasifikována jako epidemie. V červenci šlo o zotavovací akce na Táborsku a Jindřichohradecku. Třetí událost jsme zaznamenali v prvním srpnovém týdnu v táboře na Písecku," připomněla předešlé nepříjemnosti ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

"Na skautském táboře na Jindřichohradecku se začátkem července objevily zažívací potíže postupně u dvaceti dětí. Laboratorně byly v biologických vzorcích potvrzeny noroviry. Gastroenteritidou onemocnělo na fotbalovém soustředění na Táborsku postupně kolem dvacítky účastníků a organizátor akci předčasně ukončil. Na přelomu července a srpna se objevila akutní gastritida postupně u osmi dětí a jedné dospělé osoby na zotavovací akci na Písecku. Vzhledem k velikosti akce, které se v uvedeném běhu zúčastnilo v pěti skupinách na 240 dětí, 15 vedoucích a další technický personál, bylo nutné zavést protiepidemická opatření včetně izolace nemocných a zamezení fyzického kontaktu mezi účastníky akce a nově příchozími rekreanty z dalších nastupujících turnusů. Výsledky odběrů biologického materiálu u personálu kuchyně byl negativní," doplnila šéfka hygieniků k prvním třem případům.

Rozdávají pokuty

Pracovníci hygienických stanic se na táborech objevují i z preventivních důvodů. "Co se týče kontrol táborových kuchyní a stravovacích zařízení, už ve dvou případech jsme uložili blokovou pokutu za zamrazování syrového masa,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová. "Hygienici v Jihočeském kraji zatím udělili tři blokové pokuty v celkové výši 12 000 korun, tisícovou za zamrazování syrových potravin a desetitisícovou za zásadní pochybení v zajištění nezávadné pitné vody. Poslední tisícikorunová pokuta byla udělena v tomto týdnu na táboře na břehu Lužnice na Táborsku, kde bylo v mrazicím boxu skladováno asi pět kilogramů původně syrového masa, zmrazeného v nekontrolovaném režimu."

Hygienici řešili také dva podněty, pochybení organizátorů táborů se ale při nich nepotvrdila. "Ten poslední se týkal špatných hygienických podmínek, špíny, nedostatku stravy a dalších prohřešků v rekreačním areálu na Blatensku. Následná kontrola shledala podnět jako neoprávněný," uzavřela ředitelka KHS.